Certificaten


ISO 14001
MVO Duurzaam Inkopen
FSC® SGSCH-COC-002998
CO₂-neutrale postbezorging
Groencertificaat
Fair Climate Fund

ISO 14001


ISO 14001 2011 is de norm die eisen stelt aan ons milieuzorgsysteem.

MVO Duurzaam Inkopen


MVO Duurzaam Inkopen – Deze verklaring is afgegeven voor onze inspanningen betreffende het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

FSC® SGSCH-COC-002998


FSC® – Keurmerk voor verantwoord bosbeheer.
De regelgeving voor het toepassen van het FSC® logo kunt u hier downloaden.

CO₂-neutrale postbezorging


Drukkerij De Bink ondersteunt het initiatief van PostNL om postverzendingen te vergroenen.

Groencertificaat


Groene elektriciteit dat voor 100% is opgewekt uit Nederlandse Windenergie.

Fair Climate Fund


De benodigde CO2 voor onze productieprocessen wordt dankzij diverse milieu- en energiebesparingen tot een minimum beperkt. Het resterende deel compenseren wij met mondiale projecten van het Fair Climate Fund.