Duurzaamheidsverslagen

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009


Ons duurzaamheidsverslag is dit jaar duurzamer dan ooit. Het verslag is niet alleen geproduceerd op de CO2-slurper Vibers, maar het is ook geproduceerd met de duurzaamste machine.

Ons duurzaamheidsverslag is digitaal gedrukt op de nieuwste Canon iX 3200. De kwaliteit is bijna niet te onderscheiden van die van offsetdruk. Bovendien verbruikt de machine minder water en minder papier én door de inkten op waterbasis is de ontinktscore uitstekend. Dit draagt bij aan een betere papierrecycling.

Kortom: ons duurzaamste duurzaamheidsverslag tot nu toe!


Ons duurzaamheidsverslag bestaat nu alweer 10 jaar! Al deze jaren houden we u al op de hoogte van onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En natuurlijk over wat deze activiteiten opleveren. Ook voor dit speciale jubileum hebben we gekozen voor een speciale en vooral duurzame papiersoort om het verslag op te drukken, namelijk Vibers. Dat is papier gemaakt van olifantsgras. Wilt u meer weten over deze papiersoort? Kijk dan op onze pagina over duurzame papiersoorten.


 Dit jaar is het duurzaamheidsverslag wederom op speciale papiersoorten gedrukt. Het omslag is gemaakt van Gmund Bio Cycle Chlorophyll – Blattgrün. Deze papiersoort bestaat voor een groot deel uit gras. Het papier heeft een mooie groene kleur die gedeeltelijk voortkomt uit het natuurlijke bladgroen, vandaar de naam ‘Blattgrün’. Het binnenwerk van het duurzaamheidsverslag is gemaakt van Gmund Bio Cycle Wheat – Stroh. Ook deze naam zegt het al: deze papiersoort bestaat gedeeltelijk uit tarwestro. Het stro kunt u zelfs nog voelen als u met uw vingers over het papier gaat.


Ook in dit duurzaamheidsverslag staat de uitleg over de resultaten op illustratieve wijze weergeven. Dit verslag is echter extra bijzonder. Het omslag bestaat namelijk voor 40% uit koffieafval (en voor 60% uit biobased plastic). Daardoor heeft dit verslag een vreemde, maar wel hele herkenbare geur. Ook het binnenwerk van het verslag draagt bij aan een circulaire economie, want dit is gemaakt van 100% gerecycled papier.


Ook in dit duurzaamheidsverslag staat de uitleg over de resultaten op illustratieve wijze weergeven. De infographics staan centraal in ieder thema: verantwoord communiceren, welkom bij OBT, werken bij OBT, de omgeving van OBT en werken met OBT. De teksten zijn ter onderbouwing.

Het duurzaamheidsverslag van 2016 is ook als e-magazine beschikbaar.


Ook in 2015 staat OBT óók op milieugebied aan de top binnen de grafische branche. In dit duurzaamheidsverslag kunt u meer lezen over de visie van OBT op maatschappelijk verantwoord ondernemen, de inspanningen en de dilemma’s.


In 2014 veranderde de opzet van het duurzaamheidsverslag. OBT stopte met de volledige verslaglegging aan de hand van de GRI-norm. Het verslag wordt vanaf 2014 gecontroleerd door EcoVadis. Meteen in het eerste jaar haalde OBT al de Gold Rating Status.

Door de verandering in de opzet van het verslag, staan er vanaf dit jaar geen grote tabellen en verwijzingen meer in, maar zijn de resultaten te vinden in verschillende infographics.


In 2013 is er een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. OBT heeft onder andere geïnvesteerd in energiebesparing en het reduceren van afval, onnodig papiergebruik en gasverbruik. Waar OBT nog meer in heeft geïnvesteerd is te lezen in het duurzaamheidsverslag.


Dit verslag geeft inzicht in wat OBT allemaal aan duurzaamheid heeft gedaan in 2012 en wat zij allemaal wil realiseren in 2013. Daarnaast brengt dit verslag de natuur van Afrika in beeld.


Ook in dit verslag legt de directie van OBT verantwoording af voor het MVO-beleid en de resultaten aan de hand van de GRI C-norm. Om ook dit verslag een extra duurzame touch te geven dient het ook als kladblok. Als lezers het verslag uit hebben, kunnen zij het omdraaien en gebruiken als kladblok.


Dit verslag had, net als het verslag uit 2009, de GRI-norm als basis. Echter, dit verslag was wel iets specialer dan de vorige. De omslag was gemaakt van Bio-gradable Eco-papier. Dit papier kun je in stukjes scheuren en planten in de tuin of een bloempot. Het resultaat is een tuin of een bloempot met prachtige bloemen. Naast de speciale omslag geeft het verslag natuurlijk duidelijkheid over wat de daden van OBT hebben opgeleverd op MVO-gebied.


In 2009 kwam OBT met het eerste duurzaamheidsverslag. Door middel van dit verslag kan OBT laten zien wat er in de onderliggende bedrijven aan duurzaamheid wordt gedaan. Het verslag had de GRI-richtlijn als basis. Deze richtlijn is een internationaal erkende standaard voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag.