Duurzaam papier


Als u dit stuk leest, bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in duurzaamheid. De kans is groot dat uw eigen organisatie duurzaamheid belangrijk vindt en dit ook communiceert naar de buitenwereld. Op uw website, via een mailing of misschien in uw corporate brochure.

Maar in plaats van dit aan uw klanten te vertellen, kunt u het ook laten zien. Dit kunt u doen door gebruik te maken van duurzame papiersoorten. Onderstaande papiersoorten worden duurzaam geproduceerd én hebben ook nog eens een duurzame uitstraling.

Papier van olifantsgras
Tomatenpapier
Waterplantenpapier
Tulpenbollenpapier

Een alternatieve papiersoort die u kunt gebruiken is Vibers. Vibers is een papiersoort gemaakt van olifantsgras. Maar wat is dat precies?

Olifantsgras is een rietachtig gewas dat kan dienen als stalstrooisel of kachelbrandstof, maar waar dus ook papier (en andere producten) van gemaakt kan worden. Olifantsgras groeit snel en slurpt CO2: vier keer zoveel als bomen. Het olifantsgras wordt geteeld op ongebruikte bouwgrond dat niet geschikt is voor het verbouwen van voedsel. Het gewas heeft de energetische waarde van steenkool en heeft geen onkruidbestrijding, insecticide, irrigatie of bemesting nodig. Omdat olifantsgras weinig vocht bevat, hoeft het niet eerst gedroogd te worden (dat scheelt veel energie) en kan het direct verwerkt worden tot een composteerbare grondstof.

Deze grondstof wordt vervolgens verwerkt in allerlei producten, zoals papier en karton. Het papier is verkrijgbaar tot 90 grams en het karton tot 300 grams. Het papier is duurzaam, heeft een duurzame uitstraling en ziet er ook nog eens mooi uit.

Wilt u producten zien die gemaakt zijn van Vibers? Breng een bezoekje aan onze inspiratiekamer.

Voorheen werden honderden tonnen aan oude tomatenplanten afgevoerd naar de composthoop. Dit kost tuiniers een hoop geld. Daarom hebben de telers samen met verschillende kenniscentra en universiteiten bedacht hoe zij dit restafval kunnen hergebruiken.

Samen kwamen zij op het idee om de tomatenplantvezels uit Nederlandse kassen te verwerken in papier. Doordat het restmateriaal uit Nederland komt en hier geproduceerd wordt, hoeft het papier ook niet van ver te komen: extra goed voor het milieu dus! In het papier zijn de tomatenplantvezels heel subtiel aanwezig. Hierdoor ís het niet alleen duurzaam, maar ziet het er ook duurzaam uit.

Het tomatenpapier is verkrijgbaar in de gramgewichten 125 en 250.

Wilt u voorbeelden zien van producten die gemaakt zijn van het tomatenpapier? Breng dan een bezoekje aan onze inspiratiekamer.

Almere is een waterrijk gebied. Er zijn veel plassen en er is veel ruimte voor recreatie. Echter, waar water is, groeien waterplanten. Inwoners, toeristen, horeca aan het water en watersportondernemers ondervinden veel hinder van de waterplanten in de Almeerse wateren. De gemeente moet de vaarroutes hierdoor regelmatig maaien. Dit brengt veel kosten met zich mee. En het leverde in het verleden (naast blije inwoners, toeristen, horeca- en watersportondernemers natuurlijk) niets op.

Daarom startte er een project waarbij de overtollige waterplanten uit Almere worden verwerkt in papier. De planten worden gedroogd en fijngemalen en vervolgens maakt Millvision er papier van.

De waterplanten zorgen in Almere nu voor een stuk minder overlast. Maar daarnaast leveren ze ook nog geld op, doordat er een waardevol en vooral duurzaam product van wordt gemaakt.

Voorheen eindigde het altijd op de composthoop: het overschot aan tulpenbollen. Om een bijdrage kunnen leveren aan een duurzamere samenleving, bedachten bloembollenteler Tinus Teeuwen en zijn zwager Bert Lankhoorn een manier waarop deze tulpenbollen toch nog gebruikt konden worden.

Bert had al eerder producten gemaakt van oude jeans en vroeg zich af of dit ook een mogelijkheid was bij tulpenbollen. Om dit te testen, deden Tinus en Bert de tulpenbollen in de blender en verstuurden zij het naar Schut Papier. Uit de test bleek dat wel 25% van de tulpenbollen in het papier verwerkt kan worden!

De vezels van de tulpen zijn daarom ook goed terug te zien in het papier. Het tulpenpapier is verkrijgbaar in de gramgewichten 120, 250 en 350.