Samen +


Zomer 2018

De map die steun en zekerheid biedt

Alrijne Ziekenhuis en het Groene Hart Ziekenhuis werken sinds een aantal jaar samen op het gebied van oncologie. Dat deze samenwerking al behoorlijk is ingesleten, blijkt onder andere uit de hardcover behandelmap die patiënten op alle locaties ontvangen wanneer hun behandeling start. Deze map moet zowel de patiënten als de behandelaars steun en zekerheid bieden.

“Alle afspraken vinden dichtbij huis plaats en de gecompliceerde ingrepen vinden plaats op een van de locaties.” Zo vat Amber Kuijvenhoven, programmacoördinator van Samen +, de huidige praktijk samen. “Onze doelstelling is dat de bundeling van kennis en ervaring de kwaliteit van zorg nog verder verbetert. Daarom heet de samenwerking Samen +. En de samenwerking bevalt zo goed dat we die steeds wat verder uitbreiden. De plus komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het feit dat artsen en verpleegkundigen van beide ziekenhuizen aansluiten bij het multidisciplinaire overleg. Zo is er als het ware een second opinion ingebouwd. En dat allemaal vanuit het vertrouwde ziekenhuis in de eigen omgeving.”

“Er bestond al een behandelmap toen ik hier ging werken, maar door het grote formaat lieten patiënten die vaak thuis. Ook vonden ze de ‘luidruchtige’ letters op de cover niet zo prettig. Ik heb uitgebreid de tijd genomen om na te gaan wat de gebruikers dan wél wilden en heb daarbij veel gehad aan de mensen van De Bink. Zij kwamen met allerlei suggesties en mogelijkheden, rekening houdend met mijn budget bovendien. Na een tijdje pingpongen waren we eruit: het moest een compacte map worden die rust en betrouwbaarheid uitstraalt. Professioneel vormgegeven met één standaard waar per aandoening folders aan toegevoegd worden. Inclusief ruimte voor aantekeningen.”

“Naast de vormgeving en presentatie moet de inhoud natuurlijk kloppen. We moedigen patiënten aan om zich goed te oriënteren, maar beseffen wel dat mensen, door de grote hoeveelheid informatie over kanker, door de bomen het bos niet meer zien. Wij maken een selectie door alleen informatie aan te bieden die gebaseerd is op betrouwbare bronnen. In de teksten worden gebruikers ook heel persoonlijk aangesproken. Dat schept een band.”

“En het resultaat mag er zijn. Een prettige, handzame map die fijn om in de hand te hebben en overal mee naartoe te nemen. Met heldere teksten, duidelijke illustraties en foto’s waarin steeds dezelfde patiënt gevolgd wordt in alle fases van de behandeling. Ook zijn de folders digitaal beschikbaar. En we hoeven geen stapels folders op voorraad te hebben. Die kunnen op elk moment bijbesteld worden bij De Bink.”

“Door samen te werken, hebben we nu een product waarmee we jaren vooruit kunnen”, zegt Kuijvenhoven tevreden. “Ik ben er blij mee, maar het belangrijkst is dat de patiënten, hun naasten en de casemanagers tevreden zijn over het gebruik. Zij merken dat de map zorgt voor stabiliteit in een spannend en niet altijd voorspelbaar traject. De nieuwe behandelmap geeft de patiënten gedurende het hele traject op de een of andere manier houvast. De map ziet er dus niet alleen goed uit, maar vergroot ook het gevoel van regie.”