Leveringsvoorwaarden

Voor alle transacties gelden de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. U kunt de leveringsvoorwaarden hier downloaden.