MVO 3

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor De Bink erg belangrijk. De Bink zoekt keer op keer naar de juiste balans op het gebied van milieu, sociale en economische aspecten voor de activiteiten. De Bink probeert voortdurend te verbeteren op het gebied van duurzaam ondernemen.

BIO-inkten
Chemievrij
BIO-folie
EEV EURO 6 vervoer
FSC® en PEFC® papier
CO₂-neutraal
Social Return
Doppen sparen
Mijn Buuf

BIO-inkten

Alle producties worden gedrukt met bio-inkten met lijnzaadolie, gewonnen uit koolzaad. In tegenstelling tot de minerale oliën uit aardolie, kan dit gewas steeds opnieuw worden aangeplant.

Chemievrij

Het vervaardigen van de drukvormen (offsetplaten) is sinds 2009 geheel chemievrij.

BIO-folie

De Bink werkt zoveel mogelijk met BIO-folie. Deze folie is volledig afbreekbaar en mag bij het GFT- afval.

EEV EURO 6 vervoer

De vrachtwagens van De Bink hebben de meest milieuvriendelijke motoren en voldoen aan de laagste emissienormen voor CO2-uitstoot.

FSC® en PEFC® papier

De Bink is gecertificeerd om FSC® en PEFC® papier te verwerken. Dit zijn papiersoorten die bijdragen aan verantwoord beheer van bossen, met oog voor de natuur, mensen en dieren.

CO2-neutraal

Door middel van COOX4Climate reduceert De Bink ieder jaar het CO₂-percentage. Dit houdt in dat De Bink haar uitstoot neutraliseert door het verminderen van dezelfde hoeveelheid CO₂ in een arm land. Dit doet De Bink door te investeren in schone kooktoestellen die niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ook enorme gezondheidsvoordelen en een maatschappelijke impact hebben.

Social Return

Print- & Copyshop MoBi is een initiatief van De Bink en Movens van GGZ Rivierduinen. Bij MoBi werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze krijgen de kans om samen met collega’s die het vak reeds goed verstaan, de grafische vaardigheden eigen te maken. MoBi biedt mensen een werkplek waar ze kunnen werken en leren tegelijk, learning on the job, zodat re-integratie op de arbeidsmarkt in de toekomst tot de mogelijkheden behoort.

Doppen sparen

Alle medewerkers van De Bink doen mee met doppen sparen voor KNGF Geleidehonden. Hiervoor krijgt deze organisatie namelijk een vergoeding, waarmee zij opleidingen tot blindengeleidehond betaalt. Maar dat is niet het enige voordeel. Het is namelijk ook goed voor het milieu. De doppen komen nu niet gewoon bij het afval terecht, maar worden gerecycled tot plastic pallets.

Mijn Buuf

Zoals u kunt zien, doet De Bink veel aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En daar hoort ook het recyclen van onze materialen bij, zoals banners. Deze brengen we bij Print- & Copyshop MoBi. Daar worden de banners gedemonteerd. De cassettes kunnen we vervolgens hergebruiken. Het recyclen van het bannermateriaal doen wij met hulp van de Stichting Dutch Integration Group (DIG). DIG is een organisatie die wil helpen bij de integratie van nieuwe Nederlanders door mensen samen te brengen. Mijn Buuf atelier is een van de initiatieven van de stichting. In het atelier maken vrouwen met een vluchtelingenachtergrond en Nederlandse vrouwen samen producten van gebruikte materialen, zoals banners. En dit is waar wij kunnen helpen. Als u uw banner na gebruik weer bij ons inlevert, brengen wij hem naar Mijn Buuf. Dan kunnen de deelnemers de banner weer een nieuw leven geven. In de vorm van een tas bijvoorbeeld!

Wilt u wat meer weten over Mijn Buuf atelier? Ga naar www.mijnbuuf.nl.

Duurzaamheidsverslagen OBT

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009


Ons duurzaamheidsverslag bestaat nu alweer 10 jaar! Al deze jaren houden we u al op de hoogte van onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En natuurlijk over wat deze activiteiten opleveren. Ook voor dit speciale jubileum hebben we gekozen voor een speciale en vooral duurzame papiersoort om het verslag op te drukken, namelijk Vibers. Dat is papier gemaakt van olifantsgras. Wilt u meer weten over deze papiersoort? Kijk dan op onze pagina over duurzame papiersoorten.


 Dit jaar is het duurzaamheidsverslag wederom op speciale papiersoorten gedrukt. Het omslag is gemaakt van Gmund Bio Cycle Chlorophyll – Blattgrün. Deze papiersoort bestaat voor een groot deel uit gras. Het papier heeft een mooie groene kleur die gedeeltelijk voortkomt uit het natuurlijke bladgroen, vandaar de naam ‘Blattgrün’. Het binnenwerk van het duurzaamheidsverslag is gemaakt van Gmund Bio Cycle Wheat – Stroh. Ook deze naam zegt het al: deze papiersoort bestaat gedeeltelijk uit tarwestro. Het stro kunt u zelfs nog voelen als u met uw vingers over het papier gaat.


Ook in dit duurzaamheidsverslag staat de uitleg over de resultaten op illustratieve wijze weergeven. Dit verslag is echter extra bijzonder. Het omslag bestaat namelijk voor 40% uit koffieafval (en voor 60% uit biobased plastic). Daardoor heeft dit verslag een vreemde, maar wel hele herkenbare geur. Ook het binnenwerk van het verslag draagt bij aan een circulaire economie, want dit is gemaakt van 100% gerecycled papier.


Ook in dit duurzaamheidsverslag staat de uitleg over de resultaten op illustratieve wijze weergeven. De infographics staan centraal in ieder thema: verantwoord communiceren, welkom bij OBT, werken bij OBT, de omgeving van OBT en werken met OBT. De teksten zijn ter onderbouwing.

Het duurzaamheidsverslag van 2016 is ook als e-magazine beschikbaar.


Ook in 2015 staat OBT óók op milieugebied aan de top binnen de grafische branche. In dit duurzaamheidsverslag kunt u meer lezen over de visie van OBT op maatschappelijk verantwoord ondernemen, de inspanningen en de dilemma’s.


In 2014 veranderde de opzet van het duurzaamheidsverslag. OBT stopte met de volledige verslaglegging aan de hand van de GRI-norm. Het verslag wordt vanaf 2014 gecontroleerd door EcoVadis. Meteen in het eerste jaar haalde OBT al de Gold Rating Status.

Door de verandering in de opzet van het verslag, staan er vanaf dit jaar geen grote tabellen en verwijzingen meer in, maar zijn de resultaten te vinden in verschillende infographics.


In 2013 is er een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. OBT heeft onder andere geïnvesteerd in energiebesparing en het reduceren van afval, onnodig papiergebruik en gasverbruik. Waar OBT nog meer in heeft geïnvesteerd is te lezen in het duurzaamheidsverslag.


Dit verslag geeft inzicht in wat OBT allemaal aan duurzaamheid heeft gedaan in 2012 en wat zij allemaal wil realiseren in 2013. Daarnaast brengt dit verslag de natuur van Afrika in beeld.


Ook in dit verslag legt de directie van OBT verantwoording af voor het MVO-beleid en de resultaten aan de hand van de GRI C-norm. Om ook dit verslag een extra duurzame touch te geven dient het ook als kladblok. Als lezers het verslag uit hebben, kunnen zij het omdraaien en gebruiken als kladblok.


Dit verslag had, net als het verslag uit 2009, de GRI-norm als basis. Echter, dit verslag was wel iets specialer dan de vorige. De omslag was gemaakt van Bio-gradable Eco-papier. Dit papier kun je in stukjes scheuren en planten in de tuin of een bloempot. Het resultaat is een tuin of een bloempot met prachtige bloemen. Naast de speciale omslag geeft het verslag natuurlijk duidelijkheid over wat de daden van OBT hebben opgeleverd op MVO-gebied.


In 2009 kwam OBT met het eerste duurzaamheidsverslag. Door middel van dit verslag kan OBT laten zien wat er in de onderliggende bedrijven aan duurzaamheid wordt gedaan. Het verslag had de GRI-richtlijn als basis. Deze richtlijn is een internationaal erkende standaard voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag.