ESF Duurzame Inzetbaarheid

Opdrachten kennen een steeds kortere doorlooptijd, van enkele weken vroeger tot enkele dagen of zelfs uren nu. Om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verhogen en te zorgen dat de medewerkers tot hun pensioen met plezier, gezondheid en veilig kunnen blijven werken, is een cultuurtransformatie nodig. Om zo’n resultaatgerichte en flexibele team(cultuur) te creëren werd in het vorige ESF-traject (2014/2015) een team geformeerd van medewerkers uit alle lagen van de organisatie. Dit team heeft het project Fit42020 uitgevoerd dat inspeelt op de pieken en dalen in het aanbod van opdrachten, op de behoefte van klant en op nieuwe ontwikkelingen.

Vervolg ESF
In 2014/2015 zijn cultuurontwikkeling, taal, beelden en gedrag afgestemd als pilot om te ervaren hoe een cultuur van duurzaam inzetbare medewerkers gericht vorm kan krijgen. Nu was er de behoefte om organisatiebreed de cultuur te meten en een brede lerende organisatie te creëren en een transformatie naar meer zelfwerkzame teams. Teamleren en eigen verantwoordelijkheid staan hierbij centraal.

De doelstelling van het project is:
Bevorderen van een cultuur waarin medewerkers een hoge mate van zelfwerkzaamheid hebben, in teamverband tot oplossingen kunnen komen, niet afhankelijk zijn van hun opdrachten van hun leidinggevende, de (interne) klant begrijpen en hierop inspelen, ondernemend gedrag ontwikkelen en hun bijdrage kunnen formuleren aan de ontwikkeling die De Bink de komende 5 jaar wil doormaken.

Dit project is begeleid door Beerconsult.com met ondersteuning vanuit DeWaardeFabriek.

Related Posts